پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چرا شطرنج بازی می کنیم

اگر این سوال را از یک بازیکن حرفه ای شطرنج بپرسید میشنوید که او شطرنج را سبک زندگی میداند و روشی که در بازی با آن شناخته میشود در زندگی شخصی او نیز میتوان اثرات این روش تفکر و عمل را نیز مشاهده کرد. طی یک پژوهش انجام شده در میان دانش آموزان بریتانیایی با اضافه کردن شطرنج در میان واحد های درسی و اجبار به یادگیری در مدرسه نتیجه جالبی داشت این دانش آموزان 40 درصد از سال قبل رتبه بهتری را در میان دانش آموزان آن منطقه کسب کردند و دلیل آن استفاده از شطرنج بود که به دانش آموزان چگونه فکر کردن و استفاده از ظرفیت بیشتر از توانایی های ذهنی بوده است.

سایر مطالب پیشنهادی :