پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج چه سالی اختراع شد

این بازی در سدهٔ ششم میلادی در شرق هندوستان برای اوبین بار اختراع شد . در ابتدا  سانسکریتِ چاتورانگا در امپراتوری گوپتا نامیده شده  و در زمان خسرو انوشیروان ساسانی به ایران معرفی شد.

سایر مطالب پیشنهادی :