پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چه کسی شطرنج را رایج کرد؟

یک بازیکن ایتالیایی به نام جواکینو گرکو که به عنوان یکی از اولین حرفه ای های واقعی این بازی در نظر گرفته می شود، تحلیلی از تعدادی از بازی های ترکیبی که دو رویکرد متفاوت در مورد شطرنج را نشان می دهد، نوشته است. کار او در رواج شطرنج مؤثر بود و تئوری های زیادی را در مورد بازی و تاکتیک ها نشان داد.

سایر مطالب پیشنهادی :