پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

ترفیع در شطرنج یعنی چه

مهره پیاده کم ارزش ترین مهره شطرنج است.ولی اگر همین پیاده بتواند به ردیف آخر صفحه شطرنج حریف که مهره ها در شروع در آنجا قرار دارد برسد،ترفیع می یابد و به یکی از سوار های همرنگ خود به انتخاب بازیکن تبدیل گردد.

البته به این نکته توجه داشته باشید پیاده میتواند با ترفیع وزیر هم شود ولی در بازی تنها یک شاه وجود دارد

سایر مطالب پیشنهادی :