پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه می توانم استراتژی شطرنج خود را بهبود بخشم؟

1. مطالعه تاکتیک های شطرنج.
2. پایان بازی را مطالعه کنید.
3. برخی از اصول اولیه را بیاموزید، اما ساعت ها را صرف حفظ کردن واریانت نکنید.
4. مطالعه شطرنج پوزیسیونی (به عنوان مثال استراتژی شطرنج).
5. تا جایی که می توانید شطرنج بازی کنید.
6. حرکات هر بازی را که بازی کرده اید یادداشت یا ضبط کنید.
7. بازی های خود را بعداً مرور کنید.

سایر مطالب پیشنهادی :