پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج را چه کسانی اختراع کردند

نوع ابتدایی شطرنج در حدود قرن ششم میلادی در هند اختراع شده که ،به بازی چاتورانگا معروف بوده و بازی چهارنفره‌ای بوده است و مخترع اصلی آن مشخص نشده است و اطلاعات دقیق تری از ابتدای اختراع این بازی و مخترع آن وجود ندارد.

سایر مطالب پیشنهادی :