پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا می توانید در chess.com به دلیل داشتن چند حساب کاربری دچار محدودیت در بازی شوید؟

فقط بازیکنان دارای عنوان، مجاز به داشتن بیش از یک حساب کاربری هستند و سایر بازیکنان مجاز به داشتن بیش از یک حساب کاربری نیستند و اگر داشته باشند تخلف به حساب می آید.

سایر مطالب پیشنهادی :