پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آلخین در شطرنج چیست؟

دفاع آلخین یک گشایش شطرنجی است که با این حرکات شروع می شود: 1. e4 Nf6. مشکی پیاده های سفید را وسوسه می کند تا یک مرکز پیاده گسترده ایجاد کنند ، با برنامه هایی برای تضعیف و حمله بعدی به ساختار سفید.

سایر مطالب پیشنهادی :