پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا شطرنج از آلات قمار است

چاقو یک وسیله است ولی می‌تواند وسیله مضر یا مفید باشد اگر این چاقو در دست یک جراح باشد بسیار مفید است زیرا با آن جان یک انسان را نجات می دهد و اگر این چاقو در دست یک انسان بادخور باشد می‌تواند جان و چندین انسان را به خطر بیندازد در مورد بازی شطرنج یا هر وسیله دیگر نیز می‌توان چنین فکر کرد که شطرنج بازی مفید است. که می‌توان با آن قدرت تصمیم گیری در لحظه افزایش بازدهی مغز کمک کند ولی برای کسی که کار او با قمار کردن است در تمامی بازی ها حتی می تواند روی نتیجه بازی شرط بندی کند آن را به یک مار تبدیل کند که شطرنج یکی از آلات قمار است درست نیست این که چه کسی از آن استفاده می کند دارای اهمیت است

سایر مطالب پیشنهادی :