پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

کمترین ریتینگ فیده چیست؟

به دلیل طبقه بندی در سیستم ریتینگ فیده، 1001 کمترین ریتینگ قابل دستیابی است.
تعداد انگشت شماری از بازیکنان این ریتینگ را دارند که بیشتر آنها کودک هستند.
پایه ریتینگ فیده در ابتدا 2200 بود، اما به 2000 کاهش یافت و بعداً به 1800، سپس 1600، 1400، 1200 و اکنون در نهایت به 1000 کاهش یافته است.

سایر مطالب پیشنهادی :