پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

صفحه شطرنج چند خانه دارد

شطرنج از ۶۴ خانه تشکیل شده است که رنگ این خانه ها سفید و سیاه می باشد. خانه‌های افقی از سمت چپ با حروف الفبای انگلیسی A تا H مشخص می‌شوند. خانه‌های عمودی از ۱ تا ۸ از پائین به بالا شماره گذاری می‌شوند. بنا بر این مهره‌های سفید در ردیف ۱ و ۲ قرار می‌گیرند و مهره‌های سیاه در ردیف ۷ و ۸. این حروف و اعداد برای ثبت بازی استفاده میشوند.

سایر مطالب پیشنهادی :