پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

صفحه شطرنج چند مربع دارد

صفجه شطرنج از ابتدای اختراع تا امروز تغییرات زیادی را شاهد بوده است تا به استاندارد امروزی رسیده است مربع های شطرج این صفحه ۸×۸ است و به‌صورت یکی‌درمیان شامل ۳۲ خانهٔ سفید و ۳۲ خانهٔ سیاه است. و تعداد مربع های به 64 می رسد که در یک مربع بزرگتر وجود دارد.

سایر مطالب پیشنهادی :