پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها


آزمایش خواهران پولگار چیست؟

این آزمایش در سال 1970 با یک فرض ساده آغاز شد: اینکه هر کودکی ظرفیت ذاتی برای تبدیل شدن به یک نابغه در هر زمینه انتخابی را دارد فقط به شرطی که آموزش قبل از سومین سال سن او شروع شود و آنها از شش سالگی شروع به تخصص کنند. پولگار "با مقامات مجارستانی برای گرفتن مجوز" برای آموزش در خانه دختران تلاش کرد.

سایر مطالب پیشنهادی :