پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

صفحه شطرنج چند قطر دارد

در ذهن خود مربع های صفحه شطرنج را یاد آوردی حالا صفحه شطرنج را به یاد بیاورید در ای مربع تشکیل شده از مربع های کوچک سیاه و سفید، اگر خانه های آن را موربی به هم وصل کنید یک قطر ایجاد میشود. یک قطر بزرگ در وسط و در هر قسمت باقی مانده سه قطر بوجود میآید و جمعا این عدد به هفت میرسد.

سایر مطالب پیشنهادی :