پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چند امتیاز در هر برد شطرنج بدست می آوریم؟

این با تفاوت بین امتیاز شما و حریف تعیین می شود. هر چه حریف امتیاز بیشتری داشته باشد، امتیاز بیشتری از یک برد کسب می کنید.
در اینجا آمده است که چگونه هیکارو ناکامورای 10 ساله رکورد جوانترین بازیکن را برای شکست دادن یک استاد بین المللی به ثبت رساند. او با بیش از 400 امتیاز مغلوب شد، بنابراین او حداکثر امتیاز را به دست آورد و کیفیت حرکات مهم نبود.
Nakamura – Bonin
New York 1997
1 e4 e6 2 d4 d5 3 e5 c5 4 c3 ♕b6 5 ♘f3 ♗d7 6 ♗e2 ♗b5 7 c4 ♗xc4 8 ♗xc4
dxc4 9 d5 exd5 10 ♕xd5 ♘e7 11 ♕xc4 ♕a6 12 ♘a3 ♕xc4 13 ♘xc4 ♘f5 14 a4
♘c6 15 0-0 h6 16 ♗e3 0-0-0 17 ♖ad1 ♗e7 18 g4 ♘fd4 19 ♗xd4 cxd4 20 ♘fd2
h5 21 gxh5 ♖xh5 22 f4 f6 23 ♘f3 g5 24 exf6 ♗xf6 25 fxg5 ♗xg5 26 ♘xg5
♖xg5+ 27 ♔h1 d3 28 b3 ♘e5 29 ♘b2 ♖g4 30 ♖fe1 ♖d5 31 ♖e3 d2 32 ♖e2 ♘f3
33 ♖f2 ♖f4? 34 ♘c4! ♖d3 35 ♘xd2

چند امتیاز در هر برد شطرنج بدست می آوریم؟


برتری سیاه در چند حرکت آخر از دست رفت.
احتمال تساوی بعد از 35 …♔d7 36 ♖df1! ♘xd2 37 ♖xf4 ♘xf1
این یک نتیجه بسیار معتبر برای یک کودک 10 ساله خواهد بود.
اما بازی تمام میشود و با 35…♖ fd4?? 36 ♖c1+! استعفا می دهد.

منبع : کتاب 500 سوال و جواب شطرنجی نوشته اندرو سالتیس
ترجمه : ژیلا عبدی از تیم آچمز استور

سایر مطالب پیشنهادی :