پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

ایا بازی شطرنج مساوی دارد

ایا بازی شطرنج مساوی دارد

یازی شطرنج در شش حالت کلی شامل مساوی بودن بازی می شود، که به طور خلاصه عبارت است از :

عدم توانایی کافی برای مات کردن، در این حالت دو بازیکن ، برای مات کردن بازی شطرنج به اندازه نیاز نیرو ندارند.

کیش دائم : این حالت در بازی برای ،وضعیتی است که یکی از بازیکنان می تواند دائما کیش دهد ،ولی نمی تواند مات کند.

پات : در اینجا شاه هنوز کیش نشده است ولی هیچ مهره ای هم ندارد  حرکت کند.

پیشنهاد تساوی : در طول مسابقه شطرنج  یکی از بازیکن ها پیشنهاد می دهد مساوی اعلام کنند،ولی حریف  حق پذیرفتن یا نپذیرفتن این پیشنهادرا دارد.

سه بار تکرار یک وضعیت : در بازی شطرنج اگر یک وضعیت مثلا هر دو طرف یک حرکت راپشت سرهم تکرار کنند ، سه بار یا بیشتر تکرار شود، بازی مساوی است.

قانون 50 حرکت : اگر 50 حرکت بازی شود که طی آن  مهره ای زده نشده یکی از طرفین می تواند ادعای تساوی کرد.

سایر مطالب پیشنهادی :