پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا باید شطرنج یاد بگیرم؟

آموزش و تمرین شطرنج از توسعه مهارت های تفکر مرتبه بالاتر-مانند حل مسئله ، تصمیم گیری ، تفکر انتقادی ، برنامه ریزی و حتی تفکر خلاق پشتیبانی می کند. تمرینات شطرنج همچنین به بهبود توانایی شناختی عمومی و پیشرفت تحصیلی - به ویژه در ریاضیات کمک می کند.

سایر مطالب پیشنهادی :