پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چجوری تو شطرنج ببریم

هدف از بازی شطرنج  پیروزی در بازی است.و راه پیروزی این است که  شاه حریف خود را مات کنید. برای این  کار  باید شاه حریف خود را تحت کنترل قرار دهیدکه او نتواند از این تغییر موقعیت دهد. اگر شاه حریف شما در موقعیت مات است، احتمال دارد بتواند از این دام خارج شود و می تواند با  یکی دیگر از مهره های خود جلوی چک را بگیرد و یا مهره ای را تحت کنترل دارد، حتی برنده بازی شود. پس برای برنده شدن در شطرنج باید تا انتهای بازی ریتم خود را داشته باشه و جا نزنید و از یک کیش به تنهایی نتیجه برد را نگیرید و همچنان با قدرت ادامه دهید

سایر مطالب پیشنهادی :