پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا پل چارلز مورفی دیوانه شد؟

مورفی هرگز از نظر قانونی مجنون اعلام نشد. او آنقدر بی ضرر و ساکت بود و در خانه ای کاملا خلوت زندگی می کرد که نیازی به نگهداری او نبود. در ژوئن سال 1882 ، خانواده او تلاش کردند تا او را در یک آسایشگاه بگذارند به این امید که شرایط او بهتر شود.

سایر مطالب پیشنهادی :