پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چندبار از آنپاسان می توانید استفاده کنید؟

در جواب اینکه هر پیاده چند بار می تواند آنپاسان انجام دهد باید گفت چگونگی حرکت پیاده ها حداکثر می تواند دو حالت برای آنپاسان ایجاد کند که پیاده ما فقط مجاز به انجام حرکت آنپاسان برای یکی از آنهاست.

منبع : chessvariants.com

سایر مطالب پیشنهادی :