پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا یک کودک 5 ساله می تواند شطرنج یاد بگیرد؟

کودکان می توانند شطرنج را خیلی زود بیاموزند، برخی حتی در سن دو سالگی!
نکته کلیدی این است که به جای تکیه بر روش های استاندارد برای دانش آموزان بزرگسال یا کودکان مدرسه ای، آنها را به روشی کودک محور آموزش دهیم.

سایر مطالب پیشنهادی :