پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا می توانید دو وزیر در شطرنج داشته باشید؟

آیا می توانید دو وزیر در شطرنج داشته باشید؟ بله یک شطرنج باز می تواند بیشتر از یک وزیر روی صفحه با استفاده از قانون ترفیع داشته باشد.

ترفیع قانونی در شطرنج است که بیان می کند اگر شما پیاده خود را به آخرین خانه روی صفحه شطرنج برسانید می توانید آن را به هر مهره دلخواه دیگری با قدرت بیشتر (رخ ، اسب ، فیل یا وزیر) تبدیل کنید.

منبع : simplifychess.comسایر مطالب پیشنهادی :