پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه می توانم کتاب های شطرنج بهتری بخوانم؟

حتی قبل از اینکه نگاهی به صفحه یک بیندازید، یک صفحه شطرنج ومهره های آن را کنار خود داشته باشید. در حالی که می‌توانید برخی از کتاب‌های شطرنج را بدون داشتن صفحه فیزیکی و مهره‌ها بخوانید اما نمی توانید اطلاعات زیادی را حفظ کنید. حرکت مهره ها، بازی فیزیکی و مثال‌های کتاب، به تثبیت این دانش در حافظه شما کمک می‌کند.

سایر مطالب پیشنهادی :