پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا کارپوف بهتر از کاسپاروف بود؟

کاسپاروف بزرگترین بازیکن تاریخ بود ، اما کارپوف در رتبه دوم قرار گرفت. اگر فقط به مسابقات قهرمانی جهان آنها نگاه کنید ، نتایج آنها از نظر آماری خیلی نزدیک است.

سایر مطالب پیشنهادی :