پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا مورفی با جنون شطرنج بازی می کرد؟

مورفی همچنین تا چند سال گذشته قبل از مرگ شطرنج بازی می کرد، Queyrouze و Maurian این را تصدیق کرده اند. در سال 1883 ، اشتاینیتز با مورفی ملاقات کرد و متوجه شد که او بسیار قوی بوده و اصلاً دیوانه نیست.

سایر مطالب پیشنهادی :