پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

امانوئل لاسکر چه کرد؟

لاسکر یک محقق ریاضیدان بود که به دلیل مشارکت خود در جبر تبدیل ، که شامل اثبات تجزیه اولیه چند جمله ای های حلقه ای ایده آل بود ، شهرت یافته بود. اما با این حال ، آثار فلسفی و نمایشی که او در نوشتن آنها مشارکت داشت چندان مورد توجه قرار نگرفت.

سایر مطالب پیشنهادی :