پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه قدرت تجسم را در شطرنج بهبود دهیم؟

محل قرار گرفتن هر مهره را تلفظ کنید و سپس راه حل را بگویید! شما باید حدود 10 پازل در روز را حل کنید و روز بعد باید پازل های کمی پیچیده تر را با مهره های بیشتر، روی صفحه انتخاب کنید و در عرض 2-3 هفته می توانید خیلی بهتر شوید.

سایر مطالب پیشنهادی :