پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا شطرنج دوپامین آزاد می کند؟

احساس لذت باعث می شود که انتقال دهنده عصبی در مغز، دوپامین را در هسته آکومبنس، گروهی از سلول های عصبی که در زیر پوسته مغز قرار دارند، آزاد کند. بنابراین داروهای اعتیاد آور و شطرنج بلیتز با تامین دوپامین هسته آکومبنس، ارتباط مستقیمی با سیستم پاداش مغز ایجاد می کند.

سایر مطالب پیشنهادی :