پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا فروش شطرنج پس از سریال Queen's gambit افزایش یافت؟

شرکت تحقیقاتی NPD Group گزارش داد که فروش ست شطرنج در سه هفته پس از انتشار نمایش 87 درصد افزایش یافت، در حالی که فروش کتاب شطرنج هم در همان دوره 603 درصد افزایش یافت.

سایر مطالب پیشنهادی :