پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

بعد از شروع بازی می توانم مهره ها را روی خانه آنها مرتب کنم؟

بله، اما فقط زمانی که نوبت حرکت شماست و بعد از گفتن جمله " من مرتب میکنم"
این قرارداد عجیبی است زیرا از یک فعل فرانسوی " J’adoube " تاحدودی منسوخ آمده است. این به معنای " من در حال مرتب کردن هستم" استفاده می شود.
اگر زمانی که حریف شما در حال اجرا است مهره ها را به طور مکرر مرتب کنید، این یک کار غیر ورزشی محسوب میشود و ممکن است جریمه شوید.

منبع : کتاب 500 سوال و جواب شطرنجی نوشته اندرو سالتیس
ترجمه : ژیلا عبدی از تیم آچمز استور

سایر مطالب پیشنهادی :