پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا در شطرنج کلاسیک زمان نامحدود است؟

برای تمام رویدادهای مهم فیده، فدراسیون جهانی شطرنج یک کنترل زمان تعیین کرده است. این محدودیت زمانی برای 40 حرکت کافی است که پس از آن بازیکنان همچنان می توانند 30 دقیقه اضافی برای تکمیل کل بازی دریافت کنند، در هر حرکت 30 ثانیه اضافه می شود.

سایر مطالب پیشنهادی :