پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

اگر ادعای تساوی نداشته باشم، آیا هنوز باید برگه امتیاز خود را به روز نگه دارم؟

اگر رقیب شما ادعایی داشته باشد و شما بخواهید با آن مخالفت کنید، باید این کار را انجام دهید. تعیین اینکه آیا یک موقعیت سه بار اتفاق افتاده است یا خیر - با حرکت یک بازیکن در هر بار - می تواند پیچیده باشد. یک داور ممکن است نیاز به بررسی هر دو برگه امتیاز برای تعیین حقیقت داشته باشد.

منبع : کتاب 500 سوال و جواب شطرنجی نوشته اندرو سالتیس
ترجمه : ژیلا عبدی از تیم آچمز استور

سایر مطالب پیشنهادی :