پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا فقط زیاد بازی کردن در پیشرفت شطرنج ما موثر است؟

چند بازیکن بزرگ گفتند قبل از اینکه استاد شوند به ندرت به کتاب شطرنج نگاه می کردند.  یاسر سیروان گفت: «من هرگز دانشجو نبودم و من فقط با بازی کردن و عمدتاً با بازی های پنج دقیقه ای توانستم خیلی چیزها را یاد بگیرم.

آناتولی کارپوف گفت که شطرنج را زمانی جدی گرفت که در حیاط ساختمان آپارتمانش با بچه های مدرسه ای اش بازی می کرد.  او تخمین زد که در کمتر از شش ماه حدود 1000 بازی انجام داده است.

او به سرعت پیشرفت کرد.  اینجا او در سن 10 سالگی است و در یک رقابت همزمان در برابر مردی که به یکی از بزرگترین رقبای او تبدیل شد، شطرنج  بازی می کند.

Korchnoi – Karpov
Zlatoust 1961
1 e4 e5 2 ♘f3 ♘c6 3 d4 exd4 4 ♘xd4 ♘f6 5 ♘c3 d6 6 ♗b5 ♗d7 7 0-0 ♗e7 8
♖e1 0-0 9 ♗f1 ♖e8 10 h3 ♘xd4 11 ♕xd4 ♗c6 12 ♗e3 ♕d7 13 ♖ad1 ♗f8 14 ♗g5
♗e7 15 ♗c1 a6 16 g4 h6 17 f4 ♖ad8 18 ♗g2 ♕c8 19 ♕d3 b5 20 a3 ♕b7 21 ♕f3
♗f8 22 h4 a5 23 g5 hxg5 24 hxg5 ♘h7 25 ♗h3

آیا فقط زیاد بازی کردن موثر است؟


اگر 26 ♘d5 باشد، حمله کینگساید سفید بسیار زیاد خواهد بود! و 27 g6 مجاز است.
25…d5! 26 exd5 ♖xe1+ 27 ♖xe1 ♗xd5 28 ♘xd5 ♕xd5 29 ♕xd5 ♖xd5 30 g6
♗c5+ draw
سفید بعد از 31 ♔f1 باز هم بهتر خواهد بود! ♘f8، اما نه زیاد.

منبع : کتاب 500 سوال و جواب شطرنجی نوشته اندرو سالتیس
ترجمه : ژیلا عبدی از تیم آچمز استور

سایر مطالب پیشنهادی :