پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا ریتینگ 800 در شطرنج خوب است؟

ریتینگ 800 خیلی بد است. اگرچه من بین "تو بد بازی می کنی" و "تو بد عمل می کنی" فرق می گذارم. این واقعیت که شما خیلی بد بازی می کنید واضح است زیرا ریتینگ و بازی شما این را به وضوح نشان می دهد.

سایر مطالب پیشنهادی :