پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

سیستم های ریتینگ چگونه کار می کند؟ آیا حرکات من ارزیابی می شود؟

این ربطی به کیفیت حرکات شما ندارد، فقط نتیجه نهایی است که اهمیت دارد.
هر بار که بازی ریتینگ شده ای را انجام می دهید رتبه شما واریانت می کند. اگر برنده شوید، امتیاز کسب می کنید. اگر ببازید، امتیاز از دست می دهید.
اکثر سیستم های ریتینگ بر اساس یک اصل مجموع صفر عمل می کنند: تعداد امتیازهایی که با شکست دادن حریف انجام دادید احتمالاً با تعداد باخت او برابر است.

منبع : کتاب 500 سوال و جواب شطرنجی نوشته اندرو سالتیس
ترجمه : ژیلا عبدی از تیم آچمز استور

سایر مطالب پیشنهادی :