پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

لایچس در مقایسه با FIDE چگونه است؟

ریتینگی در حدود 2000 لایچس تفاوت آن با فیده در حدود 300 است، هر چه ریتینگ بالاتر برود، تفاوت در ریتینگ های هر دو کمتر است و هر چه ریتینگ پایین تر برود، اختلاف ریتینگ ها بیشتر است. به طور مثال زمانی که به ریتینگ 1500 لایچس برسید که حدود ریتینگ 1000 فیده خواهد بود، در این مرحله، ریتینگ های پایین‌تر تفاوت زیادی با ریتینگ فیده دارند.

سایر مطالب پیشنهادی :