پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

قوانین دیگر شطرنج چقدر قدمت دارند؟

اطلاعاتی در دسترس نیست آنها به طور جداگانه در طول قرن ها ایجاد شدند.
روش حرکت یک رخ در هزار سال اخیر تغییر نکرده است. اما قوانین دیگری در 500 سال گذشته معرفی شد و از یک کشور به یک کشور دیگر متفاوت بودند.
به عنوان مثال، زمانی قلعه گیری را «جهش شاه» می نامیدند. قانونی که ما می دانیم تا قرن نوزدهم استاندارد نشده بود. قبل از آن بازی هایی مانند این وجود داشت:
1 e4 c5 2 ♘c3 e5 3 ♘f3 ♘c6 4 ♘d5 d6 5 c3 f5 6 exf5 ♗xf5 7 ♗b5 ♕d7 8 d4
cxd4 9 cxd4 0-0-0 10 ♘g1 ♔b8 11 ♘f3 ♖e8 12 dxe5 ♘xe5

قوانین دیگر شطرنج چقدر قدمت دارند؟


13 ♗xd7?? ♘xf3+ 14 ♔f1 ♗d3+ 15 ♕xd3 ♖e1 mate.
این نسخه جعلی بازی است که در برخی از پایگاه های داده خواهید یافت.
چیزی که واقعاً اتفاق افتاد این است که سیاه با تغییر شاه خود به c8 و رخ خود به d8 قلعه نشد.
در عوض، او …♔b8 را در یک حرکت و …♖e8 را در حرکت بعدی بازی کرد و این به عنوان «جهش شاه» مجاز بود.
10 ♘g1 و 11 ♘f3 به طور غیر عادی برای مطابقت با قوانین مدرن اضافه شده اند.

منبع : کتاب 500 سوال و جواب شطرنجی نوشته اندرو سالتیس
ترجمه : ژیلا عبدی از تیم آچمز استور

سایر مطالب پیشنهادی :