پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

chess.com از چه موتوری استفاده می کند؟

Chess.com به کاربران اجازه می‌دهد تا با استفاده از موتور کومودو با شخصیت‌های کامپیوتری بازی کنند و از Stockfish در آنالیز بازی شطرنج استفاده کنند. Chess.com از کومودو در بازی شطرنج با کامپیوتر استفاده می کند. موتورهای شطرنج بسیار قوی تر از انسان هستند و بهترین آنها به ریتینگ الو بیش از 3000 می رسد.

سایر مطالب پیشنهادی :