پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها


چند بار می توانید بازی های خود در chess.com را لغو کنید؟

اگر واقعاً نیاز دارید می توانید هر چند وقت یکبار بازی خود را لغو کنید اما نه زیاد. به نظر می رسد که هر روز این تعداد تغییر می کند و تعداد مشخصی نیست. بازی هایی را جستجو کنید که ریتینگ حریفان به شما نزدیکتر است در این صورت نیازی به لغو نخواهید داشت.

سایر مطالب پیشنهادی :