پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه می توانم شطرنج را به صورت حرفه ای یاد بگیرم؟

1. مطمئن شوید که قوانین را می دانید.
2. تعداد زیادی شطرنج بازی کنید.
3. بازی های خود را مرور کنید و از آنها بیاموزید.
4. با پازل های شطرنج تمرین کنید.
5. پایان بازی های اساسی را مطالعه کنید.
6. زمان را برای به خاطر سپردن گشایش ها تلف نکنید.
7. حرکات خود را دوبار بررسی کنید.

سایر مطالب پیشنهادی :