پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

اگر بازی های خود در Chess.com را بیش از حد لغو کنید چه اتفاقی می افتد؟

لغو کردن بازی‌ها به‌ طور موقت امکان لغو شما را به حالت تعلیق در می‌آورد. این بدان معناست که اگر نتوانید بازی کنید، امکان لغو بازی را نخواهید داشت.(در صورت قطع ارتباط نیزمحدودیت ای بیشتری برای شما اعمال میشود)

سایر مطالب پیشنهادی :