پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه اعتیاد خود را به شطرنج متوقف کنم؟

من فکر می‌کنم نکته کلیدی این است که متعادل زندگی کنید و بازی را ساده بگیرید (برد یا باخت، این فقط یک بازی است) و حتما کار دیگری برای امرار معاش خود انجام دهید. مشکل دیگر برای معتادان به شطرنج، در توقف بازی و مدیریت زمان است.

سایر مطالب پیشنهادی :