پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج کلاسیک چیست؟

دو سبک اصلی شطرنج در گشایش وجود دارد. سبک کلاسیک و هایپرمدرنیسم. روش کلاسیک (علمی) یک روش سنتی گشایش برای شروع یک بازی است و هدف آن این است که مهره را با پیاده‌ها کنترل کند و آنها را توسط مهره ها پشتیبانی کند. نظریه پردازان اصلی این امر اشتاینیتز و تاراش بوده اند.

سایر مطالب پیشنهادی :