پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا شطرنج یک بازی شیطانی است؟

شطرنج با قمار و مشروب خوری همراه بوده است. بازی همچنین به عنوان منحرف کردن حواس از سختی های اعمال مذهبی دیده شده است.
برخی از مسلمانان به دلیل ممنوعیت قرآن بر روی تصاویر حکاکی شده، آن را مشکل ساز می دانند.

سایر مطالب پیشنهادی :