پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا می توان از شطرنج به عنوان درمان استفاده کرد؟

شطرنج درمانی شکلی از روان درمانی است که سعی می کند از بازی های شطرنج بین درمانگر و مددجو یا مراجع استفاده کند تا ارتباطات قوی تری بین آنها با هدف تشخیص ناخوشی و بهبود بیمار ایجاد کند.

سایر مطالب پیشنهادی :