پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چند ساعت باید شطرنج مطالعه کنم؟

اگر فقط می خواهید استاد شوید 40 ساعت کافی است. 20 ساعت در هفته باید شما را به سطح تخصصی برساند. 10 ساعت در هفته باید شما را به سطح A برساند. 5 ساعت در هفته باید شما را به سطح B برساند.

سایر مطالب پیشنهادی :