پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

تفاوت بین شطرنج پوزیسیونی و تاکتیکی چیست؟

پوزیسیون مانند کنترل خانه ها و فضای روی صفحه است در حالی که بازیکنان تاکتیکی کسانی هستند که حمله می کنند و مهره های خود را قربانی برتری می کنند، در حالی که بازیکنان پوزیسیونی آن هایی هستند که مهره های خود را در خانه های کلیدی برای برتری خانه قرار می دهند تا کارهای حریف را محدود کنند.

سایر مطالب پیشنهادی :