پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چرا مرکز اینقدر مهم است؟

اکنون، مهمترین مهره در خط حمله ( و دومین مهره مهم هجومی، پشت مدافعان ) مهره وسط است: مرکز. در مرکز مهره ای است که بازیکنان ماهر را در پوزیسیونی قرار می دهد که بازی کنند.
او اطمینان می‌دهد که دونده‌ها فرصت دارند و بازیکن وقت برای پرتاب کردن دارد.

سایر مطالب پیشنهادی :