پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

اگر هر روز شطرنج بازی کنید چه اتفاقی می افتد؟

بازی روزانه به مدیریت اضطراب و سایر احساسات آشفته کمک می کند. تقویت مهارت های تفکر انتقادی شطرنج توانایی این تفکر را بهبود می بخشد. در برخی موارد، توسعه مهارت های تفکر انتقادی منجر به عملکرد بهتر در آزمون های استاندارد شده است.

سایر مطالب پیشنهادی :