پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج به زبان ساده چیست؟

شطرنج یک بازی صفحه برای دو بازیکن است. این بازی در یک صفحه مربعی، ساخته شده از 64 خانه کوچک و با هشت خانه در هر طرف بازی می شود. هر بازیکن با شانزده مهره شروع می کند: هشت پیاده، دو اسب، دو فیل ، دو رخ، یک وزیرو یک شاه. بازیکنی که مهره های سفید را دارد، همیشه اولین حرکت را انجام می دهد.

سایر مطالب پیشنهادی :